SYSTEMY PPOŻ 

Jest 237 produktów.
Wyświetla 1 - 24 z 237 produktów
 • ID: 10643
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V od 17Ah do 90Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,05A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 8
  • liczba czujek na linii: 127
  • wyjścia przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 16, obciążalność 1A/30V
  • liczba linii dozorowych: od 4 do 8
  • liczba stref dozorowych: 1024
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 536x492x218mm
  • waga: ok. 17kg
 • ID: 10644
  • ilość wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych: 9
  • ilość wyjść potencjałowych: 7
  • ilość wyjść kontrolnych: 11
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V od 38Ah do 180Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,05A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 4
  • liczba czujek na linii: 127
  • wyjście przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 8, obciążalność 1A/30V
  • liczba linii dozorowych: 4
  • liczba strefa gaszenia: 1
  • liczba stref dozorowych: 1024
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 536x492x218mm
  • waga: ok. 11kg (bez akumulatorów)
 • ID: 10642
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V od 17Ah do 90Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,05A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 8
  • liczba czujek na linii: 127
  • wyjścia przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 16, obciążalności 1A/30V
  • liczba linii dozorowych: od 4 do 8
  • maksymalna liczba czujek punktowych na linii: 127
  • liczba linii kontrolnych: 8
  • liczba stref dozorowych: 1024
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 536x492x218mm
  • waga: ok. 17kg

 • ID: 10724
  • współpracuje z centralami: 
   • centrale POLON 4000
   • centrale IGNIS 1000
  • max. prąd wyjściowy: 64A (8 stref 8A)
  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 8x 12V / 7,2-9Ah
  • temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
  • w zestawie wyposażenia centrali nie znajdują się akumulatory zasilania rezerwowego
  • szczelność obudowy: IP30
  • masa (bez akumulatorów): poniżej 40kg
  • wymiary: 400x400x160mm
 • ID: 10722
  • współpracuje z centralami: 
   • centrale POLON 4000
   • centrale IGNIS 1000
  • max. prąd wyjściowy: 48A (6 stref 8A)
  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 8x 12V / 7,2-9Ah
  • temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
  • w zestawie wyposażenia centrali nie znajdują się akumulatory zasilania rezerwowego
  • szczelność obudowy: IP30
  • masa (bez akumulatorów): poniżej 40kg
  • wymiary: 400x400x160mm
 • ID: 10641
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 24V od 17Ah do 38Ah
  • maksymalny pobór prądu dozorowania: 0,4A
  • maksymalny pobór prądu z sieci: 0,8A
  • dopuszczalna pojemność przewodów linii: 300nF
  • dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowanej przez elementy liniowe: 50mA (20mA)
  • dysponowany pobór prądu z linii dozorowanej przez elementy liniowe: 0,1A
  • bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe: obciążalność prądowa 1A/24V
  • liczba linii adresowalnych: 4
  • liczba wariantów alarmowania: 14
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 2
  • liczba czujek na linii: 64
  • obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych: 500mA/24V
  • programowane wyjścia:
   • 8 przekaźników o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1A/24V
   • 1 linia sygnałowa o obciążalności 0,5/24V
   • 1 linia sygnałowa o obciążalności 0,1A/24V
  • programowane wejścia: 2 linie kontrolne
  • liczba linii dozorowych: 4
  • maksymalna liczba czujek punktowych na linii: 64
  • maksymalna liczba czujek liniowych na linii: 64
  • maksymalna liczba ROP na linii: 64
  • liczba adresów: na linii dozorowej 64
  • liczba stref dozorowych: 256
  • klasa szczelności: IP30
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • wymiary: 483x393x190mm
  • waga: ok. 11kg (bez akumulatora)
 • ID: 10721
  • współpracuje z centralami: 
   • centrale POLON 4000
   • centrale IGNIS 1000
  • max. prąd wyjściowy: 40A (5 stref 8A)
  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 8x 12V / 7,2-9Ah
  • temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
  • w zestawie wyposażenia centrali nie znajdują się akumulatory zasilania rezerwowego
  • szczelność obudowy: IP30
  • masa (bez akumulatorów): poniżej 40kg
  • wymiary: 400x400x160mm
 • ID: 10720
  • współpracuje z centralami: 
   • centrale POLON 4000
   • centrale IGNIS 1000
  • max. prąd wyjściowy: 32A (4 strefy 8A)
  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 8x 12V / 7,2-9Ah
  • temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
  • w zestawie wyposażenia centrali nie znajdują się akumulatory zasilania rezerwowego
  • szczelność obudowy: IP30
  • masa (bez akumulatorów): poniżej 40kg
  • wymiary: 400x400x160mm
 • ID: 10670
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V / 17Ah
  • maksymalny pobór mocy: poniżej 80VA
  • bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe: obciążalność prądowa 1A/30V
  • potencjałowe wyjścia nadzorowane: obciążalność prądowa 0,5A/24V, wartość rezystora końcowego 10kΩ - 5%; 0,25W
  • wyświetlacz alfanumeryczny: LCD 4x40
  • maksymalny pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania bez obciążenia urządzeniami zewnętrznymi: 100mA
  • klasa szczelności: IP30
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • wymiary: 314x68x106mm
  • waga: poniżej 6kg (bez akumulatora)
 • ID: 10678
  • linie dozorowane: 2 z możliwością rozbudowy do 8
  • ilość urządzeń na linii: 240
  • wyjścia alarmowe: 1 
  • interfejsy: RS485, RS232, USB
  • miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
  • tablica synoptyczna 48 diod
  • pojemność bufora zdarzeń: 2000
  • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLoop/2L, SmartLAN
  • możliwość rozbudowy o drukarkę SmartLoop/PRN
  • napięcie zasilania: 230V AC
  • wymiary: 460x470x135mm
  • architektura HorNet token-ring
  • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
  • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
  • dodatkowe wyjścia:
   • ogólnego przeznaczenia: 3
   • usterki: 1 (nadzorowane)
   • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
   • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
   • 24V resetowalne
  • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
  • brzęczyk zapewniający sygnały dźwiękowe
  • waga: 8kg
 • ID: 10677
  • linie dozorowane: 2 z możliwością rozbudowy do 8
  • ilość urządzeń na linii: 240
  • wyjścia alarmowe: 1 
  • interfejsy: RS485, RS232, USB
  • miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
  • pojemność bufora zdarzeń: 2000
  • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLoop/2L, SmartLAN
  • możliwość rozbudowy o drukarkę SmartLoop/PRN
  • napięcie zasilania: 230V AC
  • wymiary: 460x470x135mm
  • architektura HorNet token-ring
  • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
  • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
  • dodatkowe wyjścia:
   • ogólnego przeznaczenia: 3
   • usterki: 1 (nadzorowane)
   • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
   • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
   • 24V resetowalne
  • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
  • brzęczyk zapewniający sygnały dźwiękowe
  • waga: 8kg
 • ID: 10676
  • linie dozorowane: 2 z możliwością rozbudowy do 8
  • ilość urządzeń na linii: 240
  • wyjścia alarmowe: 1 
  • interfejsy: RS485, RS232, USB
  • miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
  • pojemność bufora zdarzeń: 2000
  • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLAN
  • napięcie zasilania: 230V AC
  • wymiary: 460x470x135mm
  • architektura HorNet token-ring
  • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
  • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
  • dodatkowe wyjścia:
   • ogólnego przeznaczenia: 3
   • usterki: 1 (nadzorowane)
   • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
   • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
   • 24V resetowalne
  • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
  • brzęczyk zapewniający sygnały dźwiękowe
  • waga: 8kg
 • ID: 10675
  • linie dozorowane: 1
  • ilość urządzeń na linii: 240
  • wyjścia alarmowe: 1 
  • interfejsy: RS485, RS232, USB
  • miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
  • tablica synoptyczna 48 diod
  • pojemność bufora zdarzeń: 2000
  • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLAN
  • możliwość rozbudowy o drukarkę SmartLoop/PRN
  • napięcie zasilania: 230V AC
  • wymiary: 460x470x135mm
  • architektura HorNet token-ring
  • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
  • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
  • dodatkowe wyjścia:
   • ogólnego przeznaczenia: 3
   • usterki: 1 (nadzorowane)
   • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
   • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
   • 24V resetowalne
  • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
  • brzęczyk zapewniający sygnały dźwiękowe
  • waga: 8kg
 • ID: 10606
  • liczba linii dozorowych: 16 (z możliwością rozbudowy do 24)
  • liczba linii kontrolnych: 2 (z możliwością rozbudowy do 3)
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 12V/17Ah
  • czas zwłoki transmisji alarmu: od 0 do 10min, co 1 sekundę
  • liczba linii sygnalizatorów: 2 (z możliwością rozbudowy do 3)
  • rezystancja obciążenia linii sygnałowej: od 200Ω do 10kΩ
  • rezystancja linii dozorowej: maksymalnie 2x 120Ω
  • rezystancja izolacji linii dozorowych: 100kΩ lub więcej
  • obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A/30V
  • obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych: 500mA/24V
  • prąd obciążenia linii sygnałowej: 140mA/24V
  • rezystor końcowy linii dozorowej: 5.6kΩ ± 5% 0.5W
  • dopuszczalny prąd dozorowania czujek na linii dozorowej: maksymalnie 2mA
  • rezystor końcowy linii kontrolnej: 10kΩ +/- 5%
  • wymiary: 392x482x190mm
  • waga: ok.11kg (bez akumulatora)
 • ID: 10640
  • napięcie zasilania podstawowe: 230V
  • napięcie zasilania rezerwowe: 2x 12V od 17Ah do 22Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,7A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 1
  • liczba czujek na linii: 64
  • wyjścia przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 3, obciążalność 1A 30V
  • liczba linii dozorowych: 2
  • liczba linii kontrolnych: 2
  • liczba stref dozorowych: 128
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 420x384x115mm
  • waga: ok. 7kg
 • ID: 10674
  • linie dozorowane: 1
  • ilość urządzeń na linii: 240
  • wyjścia alarmowe: 1 
  • interfejsy: RS485, RS232, USB
  • miejsce na akumulator: 2x17Ah/12V
  • pojemność bufora zdarzeń: 2000
  • współpraca z modułami: SmartLoop/INOUT, SmartLoop/NET, SmartLoop/PSTN, SmartLAN
  • napięcie zasilania: AC 230V (±15%)
  • wymiary: 460x470x135mm
  • architektura HorNet token-ring
  • możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token–ring (SmartLoop/NET) 
  • obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 
  • dodatkowe wyjścia:
   • ogólnego przeznaczenia: 3 (NAC)
   • usterki: 1 (nadzorowane)
   • bezpotencjałowe usterki: 1 przekaźnikowe
   • bezpotencjałowe alarmowe: 1 przekaźnikowe
   • 24V resetowalne
  • klawisze szybkiego dostępu (ewakuacja, wycisz, reset, weryfikacja, test)
  • brzęczyk zapewniający sygnały dźwiękowe
  • waga: 8kg
 • ID: 10608
  • liczba linii dozorowych: 2
  • liczba stref gaszenia: 1
  • liczba linii kontrolnych: 8
  • liczba stref dozorowych: 1
  • maksymalna liczba ROP na linii: 10
  • liczba wariantów alarmowania: 2
  • liczba czujek na linii: 32
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V / 50Hz
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V/7Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,09A
  • maksymalny pobór prądu z sieci: 0,8A
  • rezystancja izolacji linii dozorowych: 100kΩ
  • rezystancja linii dozorowej: maksymalnie 2x 120Ω
  • wyjścia przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 11 obciążalność 1A/24V
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • wymiary: 314x368x106mm
  • waga: ok. 6kg (bez akumulatora)
 • ID: 10711
  • centrala sterowana mikroprocesorowo
  • obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
  • 2 rodzaje pracy:
   • monitoring - praca ciągła
   • alarm, wentylacja - praca krótkotrwała
  • obsługa do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych
  • współpraca z czujkami deszczowymi i wiatrowo-deszczowymi
  • możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych
  • zasilanie awaryjne do 72h (2x akumulator 3.4Ah/12V)
  • automatyczna diagnostyka przewodów pod kątem występowania zwarcia lub przerwania
  • zasilanie: 230VAC/50Hz, 240VA
  • wyjście: 24VDC, max. 8A
  • stopień ochrony: IP42
  • wymiary centrali: 341x341x91mm
 • ID: 10719
  • współpracuje z centralami: 
   • centrale POLON 4000
   • centrale IGNIS 1000
  • max. prąd wyjściowy: 16A (2 strefy 8A)
  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 2x 12V / 7,2-9Ah
  • temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
  • w zestawie wyposażenia centrali nie znajdują się akumulatory zasilania rezerwowego
  • szczelność obudowy: IP30
  • masa (bez akumulatorów): poniżej 8kg
  • wymiary: 400x400x160mm
 • ID: 10673
  • linie dozorowane: 1
  • ilość urządzeń na linii: 240
  • strefy dozorowane: 30
  • wyjścia alarmowe: 1
  • interfejsy: RS485, RS232
  • miejsce na akumulator: 2x7Ah/12V
  • samo-wprowadzanie, samo-adresowanie
  • napięcie zasilania: 230V AC
  • wymiary: 325x325x80mm
  • zgodność z normami: 
   • EN54-2/54-4
   • EN12094-1(moduł gaszenia)
  • technologie: OpenLoop, Versa++, LoopMap
  • dodatkowe wyjścia:
   • aktywacji dialera: 1
   • usterki: 1 (nadzorowane)
   • usterki bezpotencjałowe: 1
   • zasilające: 1
  • klawisze szybkiego dostępu (wycisz, reset, ewakuacja, weryfikacja)
  • waga: 3kg
 • ID: 10718
  • współpracuje z centralami: 
   • centrale POLON 4000
   • centrale IGNIS 1000
  • max. prąd wyjściowy: 8A (2 strefy 4A)
  • zasilanie podstawowe: 230V
  • zasilanie rezerwowe (akumulatory): 2x 12V / 7,2-9Ah
  • temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
  • w zestawie wyposażenia centrali nie znajdują się akumulatory zasilania rezerwowego
  • szczelność obudowy: IP30
  • masa (bez akumulatorów): poniżej 8kg
  • wymiary: 400x400x160mm
 • ID: 10627
  • typ: konwencjonalna
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: płomienia
  • napięcie pracy: 17V DC - 24V DC
  • pobór prądu w trybie dozorowania: poniżej 100µA
  • pobór prądu w trybie alarmowania: 20 mA
  • adresowania: czujka konwencjonalna bez adresacji
  • zakres temperatur pracy: od -10°C do 55°C
  • wymiary: Ф107x60mm
  • waga: 0,45kg
  • kolor: czarny
  • zasięg widzenia: max 17m (2 klasa czułości)
  • kąt widzenia: 120°
  • pasmo wykrywanego promieniowania: UV
  • NA ZAMÓWIENIE
 • ID: 10605
  • liczba linii dozorowych: 8
  • liczba linii kontrolnych: 4
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 12V/7Ah
  • czas zwłoki transmisji alarmu: od 0 do 10min, co 1 sekundę
  • liczba linii sygnalizatorów: 1
  • rezystancja obciążenia linii sygnałowej: od 200Ω do 10kΩ
  • rezystancja linii dozorowej: maksymalnie 2x 120Ω
  • rezystancja izolacji linii dozorowych: 100kΩ lub więcej
  • obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A/30V
  • obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych: 500mA/24V
  • prąd obciążenia linii sygnałowej: 140mA/24V
  • rezystor końcowy linii dozorowej: 5.6kΩ ± 5% 0.5W
  • dopuszczalny prąd dozorowania czujek na linii dozorowej: maksymalnie 2mA
  • rezystor końcowy linii kontrolnej: 10kΩ +/- 5%
  • wymiary: 314x368x106mm
  • waga: ok.6kg (bez akumulatora)
 • ID: 10798
  • przeznaczenie: testowanie czujek dymu do wysokości 6m
  • czterosekcyjna teleskopowa tyczka o długości 4,5m + głowica na pojemnik aerozolu 
  • aerozol A3-001 nie znajduje się w komplecie

SYSTEMY PPOŻ

Informacja

 • polecam-payu-baner.png