POLON-ALFA POLON 4000 (system adresowalny) 

Jest 50 produktów.
Wyświetla 1 - 24 z 50 produktów
 • ID: 10643
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V od 17Ah do 90Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,05A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 8
  • liczba czujek na linii: 127
  • wyjścia przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 16, obciążalność 1A/30V
  • liczba linii dozorowych: od 4 do 8
  • liczba stref dozorowych: 1024
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 536x492x218mm
  • waga: ok. 17kg
 • ID: 10644
  • ilość wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych: 9
  • ilość wyjść potencjałowych: 7
  • ilość wyjść kontrolnych: 11
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V od 38Ah do 180Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,05A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 4
  • liczba czujek na linii: 127
  • wyjście przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 8, obciążalność 1A/30V
  • liczba linii dozorowych: 4
  • liczba strefa gaszenia: 1
  • liczba stref dozorowych: 1024
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 536x492x218mm
  • waga: ok. 11kg (bez akumulatorów)
 • ID: 10642
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V od 17Ah do 90Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,05A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 8
  • liczba czujek na linii: 127
  • wyjścia przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 16, obciążalności 1A/30V
  • liczba linii dozorowych: od 4 do 8
  • maksymalna liczba czujek punktowych na linii: 127
  • liczba linii kontrolnych: 8
  • liczba stref dozorowych: 1024
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 536x492x218mm
  • waga: ok. 17kg

 • ID: 10641
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 24V od 17Ah do 38Ah
  • maksymalny pobór prądu dozorowania: 0,4A
  • maksymalny pobór prądu z sieci: 0,8A
  • dopuszczalna pojemność przewodów linii: 300nF
  • dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowanej przez elementy liniowe: 50mA (20mA)
  • dysponowany pobór prądu z linii dozorowanej przez elementy liniowe: 0,1A
  • bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe: obciążalność prądowa 1A/24V
  • liczba linii adresowalnych: 4
  • liczba wariantów alarmowania: 14
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 2
  • liczba czujek na linii: 64
  • obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych: 500mA/24V
  • programowane wyjścia:
   • 8 przekaźników o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1A/24V
   • 1 linia sygnałowa o obciążalności 0,5/24V
   • 1 linia sygnałowa o obciążalności 0,1A/24V
  • programowane wejścia: 2 linie kontrolne
  • liczba linii dozorowych: 4
  • maksymalna liczba czujek punktowych na linii: 64
  • maksymalna liczba czujek liniowych na linii: 64
  • maksymalna liczba ROP na linii: 64
  • liczba adresów: na linii dozorowej 64
  • liczba stref dozorowych: 256
  • klasa szczelności: IP30
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • wymiary: 483x393x190mm
  • waga: ok. 11kg (bez akumulatora)
 • ID: 10670
  • podstawowe napięcie zasilania: 230V
  • rezerwowe napięcie zasilania: 2x 12V / 17Ah
  • maksymalny pobór mocy: poniżej 80VA
  • bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe: obciążalność prądowa 1A/30V
  • potencjałowe wyjścia nadzorowane: obciążalność prądowa 0,5A/24V, wartość rezystora końcowego 10kΩ - 5%; 0,25W
  • wyświetlacz alfanumeryczny: LCD 4x40
  • maksymalny pobór prądu z akumulatora podczas dozorowania bez obciążenia urządzeniami zewnętrznymi: 100mA
  • klasa szczelności: IP30
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • wymiary: 314x68x106mm
  • waga: poniżej 6kg (bez akumulatora)
 • ID: 10640
  • napięcie zasilania podstawowe: 230V
  • napięcie zasilania rezerwowe: 2x 12V od 17Ah do 22Ah
  • maksymalny pobór prądu podczas dozorowania: 0,7A
  • liczba wariantów alarmowania: 17
  • linie sygnałowe (potencjałowe): 1
  • liczba czujek na linii: 64
  • wyjścia przekaźnikowe: bezpotencjałowe w centrali 3, obciążalność 1A 30V
  • liczba linii dozorowych: 2
  • liczba linii kontrolnych: 2
  • liczba stref dozorowych: 128
  • temperatura pracy: od -5°C do 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 420x384x115mm
  • waga: ok. 7kg
 • ID: 10627
  • typ: konwencjonalna
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: płomienia
  • napięcie pracy: 17V DC - 24V DC
  • pobór prądu w trybie dozorowania: poniżej 100µA
  • pobór prądu w trybie alarmowania: 20 mA
  • adresowania: czujka konwencjonalna bez adresacji
  • zakres temperatur pracy: od -10°C do 55°C
  • wymiary: Ф107x60mm
  • waga: 0,45kg
  • kolor: czarny
  • zasięg widzenia: max 17m (2 klasa czułości)
  • kąt widzenia: 120°
  • pasmo wykrywanego promieniowania: UV
  • NA ZAMÓWIENIE
 • ID: 10662
  • typ: adresowalna, konwencjonalna, liniowa
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: dymu
  • napięcie pracy: 10,5V DC - 24V DC
  • pobór prądu w trybie dozorowania: maksymalny pobór prądu z czujki 2,2mA lub 5mA
  • pobór prądu w trybie alarmowania: 20mA
  • wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF5 i TF8
  • adresowanie: kodowanie adresu automatyczne z centrali
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C
  • wymiary: 84x128x79mm
  • waga: 0,35kg
  • kolor: biały
  • zasięg pracy z zespołem reflektorów 4xE39-R8: od 50 do 100,
  • zasięg pracy z reflektorem E39-R8: od 5 do 50m
  • progi czułości: 18%, 30%, 54%
  • liczba czujek na linii konwencjonalnej: 1
  • zasilanie celownika laserowego: bateria 6F22 9V
 • ID: 10661
  • zakres częstotliwości pracy toru radiowego: 868 - 870MHz pasma f,k
  • znamionowa moc promieniowania: poniżej 5mW
  • napięcie pracy: 16,5V do 24V
  • sposób stabilizacji częstotliwości: syntezer częstotliwości, rezonator kwarcowy
  • sposób komunikacji radiowej: wielokanałowy z potwierdzeniem
  • zasięg: do 100m
  • rodzaj modulacji: FSK
  • rodzaj anteny: zintegrowana
  • maksymalny prąd dozorowania: 6mA
  • liczba elementów współpracujących: 16 czujek DUR-4047
  • temperatura pracy: -25°C do 55°C
  • wymiary: Ø115x133
  • waga: 0,13kg
 • ID: 10668
  • napięcie pracy z linii dozorowej: 16,5 ÷ 24,6V
  • pobór prądu w stanie dozorowania: poniżej 150µA
  • liczba przekaźników: 8
  • rodzaj zestyku przekaźnika: przełączny
  • obciążalność styków przekaźnika: 2A/30V
  • max liczba elementów w linii dozorowej centrali 20
  • max liczba elementów w centrali:
   • POLON 4100: 40
   • POLON 4200: 50
   • POLON 4500: 80
   • POLON 4800: 64
   • POLON 4900: 100
   • POLON 6000: 7920
  • opóźnienie zadziałania przekaźnika: poniżej 2s
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do +55°C
  • szczelność obudowy: IP65
  • wymiary: 250x195x75mm
  • waga: 0,5kg

 • ID: 10667
  • napięcie pracy z linii dozorowej: 16,5 ÷ 24,6 V
  • pobór prądu w stanie dozorowania: poniżej 150µA
  • liczba wejść kontrolnych: 8
  • inicjacja wejścia kontrolnego: bezpotencjałowy styk NO lub NC
  • max liczba elementów na linii dozorowej centrali: 20
  • max liczba elementów w centrali:
   • POLON 4100: 40
   • POLON 4200: 50
   • POLON 4500: 80
   • POLON 4800: 64
   • POLON 4900: 100
   • POLON 6000: 7920
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do +55°C
  • szczelność obudowy: IP 65
  • wymiary: 175x146x75mm
  • waga: 0,5kg
 • ID: 10660
  • typ: adresowalna, bezprzewodowa, punktowa
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: dymu
  • napięcie pracy: 3V DC - 2x bateria litowa CR123
  • pobór prądu w trybie dozorowania: poniżej 80µA
  • wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF5 i TF8
  • adresowanie: kodowanie adresu automatyczne z centrali
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C
  • wymiary: Ф115x54mm
  • waga: 0,20kg
  • kolor: biały
  • zakres częstotliwości pracy toru radiowego: 863-870MHz
  • odległość od adaptera: do 100m
  • sposób komunikacji radiowej: wielokanałowy z potwierdzeniem
  • czas pracy w  dozorowaniu: do 3 lat
  • liczba współpracujących czujek: do 16
 • ID: 10635
  • współpracuje z czujkami dymu szeregów: 30, 40, 4043 i 4046 (np. DIO-37, DIO-40, DIO-4046)
  • prędkość powietrza w kanale: od 2m/s do17 m/s
  • przepusty kablowe: 2 szt. PG 7
  • długość rurek standardowa: 240mm
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do + 55°C
  • stopień ochrony: IP65
  • waga: 0,75kg
 • ID: 10637
  • współpracuje z: czujkami liniowymi DOP-40, DOP-40R
  • zasięg pracy czujki z zespołem reflektorów: od 50 do 100 m.
  • wymiary: 218x230x14mm
 • ID: 10671
  • akumulatory: max 44 Ah 2 szt.
  • zakres temperatur pracy: od -5°C do + 40°C
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 212x492x195mm
  • waga: poniżej 5kg (bez akumulatorów)

 • ID: 10665
  • typ: tonowy, akustyczny, niskoprądowy
  • montaż: wewnętrzny
  • odmiana: adresowalny
  • napięcie zasilania: 16V DC - 32V DC
  • napięcie z linii dozorowej: 16,5V DC - 24,6V DC
  • napięcie pracy z zasilacza zewnętrznego: 16V DC - 32V DC
  • pobór prądu z baterii: poniżej 10mA w stanie sygnalizowania
  • pobór prądu z zasilacza zewnętrznego: poniżej 16mA w stanie sygnalizowania
  • poziom dźwięku przy zasilaniu z zasilacza zewnętrznego: 100dB
  • zakres temperatur pracy: od -10°C do 55°C
  • szczelność obudowy: IP21C
  • wymiary: Ф115x54mm
  • waga: 0,20kg
 • ID: 10659
  • adresowalna, wielosensorowa, punktowa
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: dymu i ciepła
  • napięcie pracy: 16,5V DC - 24,6V DC
  • pobór prądu w trybie dozorowania: poniżej 150µA
  • wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF9
  • adresowanie: kodowanie adresu automatyczne z centrali
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do 50°C
  • wymiary: Ф115x61mm
  • waga: 0,20kg
  • kolor: biały
 • ID: 10657
  • napięcie pracy: 16,5V - 24,6 V
  • pobór prądu w stanie dozorowania: poniżej 150µA
  • liczba podstawowych trybów pracy: 4
  • liczba możliwych trybów pracy: 9
  • programowanie adresu z centrali
  • wykrywane pożary testowe: od TF1 do TF9
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do +65°C
  • wymiary: Ø115x71mm
  • waga: 0,2kg

 • ID: 10666
  • 2 wejścia
  • 1 wyjście
  • montaż: w wewnątrz / na zewnątrz
  • temperatura pracy: -25 ~ +55°C
  • wymiary:
   • moduł bez obudowy: 101 x 52 x 19mm
   • obudowa 1x EKS: 125 x 96 x 75mm
   • obudowa 2x EKS: 125 x 168 x 75mm
   • obudowa 4x EKS: 175 x 168 x 75mm
  • szczelność obudowy: IP65
  • masa:
   • moduł bez obudowy: 0,1kg
   • obudowa 1x EKS: 0,3kg
   • obudowa 2x EKS: 0,4kg
   • obudowa 4x EKS: 0,6kg
 • ID: 10609
  • współpracuje z: 
   • centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M oraz POLON 4500
  • styk: 0,1A/ 30V DC
  • kasowanie kluczykiem 
  • montaż wewnątrz
  • max. średnica żył przewodów: 1,2mm
  • zapas przewodu do podłączenia: 15cm
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 102 x 98 x 46mm
  • masa: 0,5kg
  • obudowa: ABS, żółta
 • ID: 10610
  • współpracuje z: 
   • centralą automatycznego gaszenia IGNIS 1520M oraz POLON 4500
  • styk: 0,1A/ 30V DC
  • kasowanie kluczykiem 
  • montaż wewnątrz
  • max. średnica żył przewodów: 1,2mm
  • zapas przewodu do podłączenia: 15cm
  • szczelność obudowy: IP30
  • wymiary: 102 x 98 x 46mm
  • masa: 0,5kg
  • obudowa: ABS, niebieska
 • ID: 10654
  • typ: adresowalna, punktowa
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: dymu
  • napięcie pracy: 16,5V DC - 24,6V DC
  • pobór prądu w trybie dozorowania: poniżej 150µA
  • wykrywane testy pożarowe: TF2 do TF5
  • adresowanie: kodowanie adresu automatycznie z centrali
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C
  • wymiary: Ф115x54mm
  • waga: 0,20kg
  • kolor: biały
 • ID: 10658
  • adresowalna, wielosensorowa, punktowa
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: dymu i płomienia
  • napięcie pracy: 16,5V DC - 24,6V DC
  • pobór prądu w trybie dozorowania: poniżej 170µA
  • wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF5 i TF8
  • adresowanie: kodowanie adresu automatyczne z centrali
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do 50°C
  • wymiary: Ф115x54mm
  • waga: 0,15kg
  • kolor: biały
  • zasięg widzenia: max 17m (2 klasa czułości)
  • kąt dozoru: 120⁰
 • ID: 10656
  • typ: adresowalna, punktowa
  • przystosowana do pracy w warunkach typowych
  • rodzaj: dymu
  • napięcie pracy: 16,5V DC - 24,6V DC
  • pobór prądu w trybie dozorowania: poniżej 150µA
  • wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF5
  • adresowanie: kodowanie adresu automatyczne z centrali
  • zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C
  • wymiary: Ф115x54mm
  • waga: 0,20kg
  • kolor: biały
  • podmuch powietrza nie powodujący fałszywego alarmu: poniżej 10m/s
  • aktywność źródła promieniowania Am 241 - 7,4 kBq =/- 10%

POLON-ALFA POLON 4000 (system adresowalny)

Informacja

 • polecam-payu-baner.png