Dla określenia stopnia wodo- i pyłoszczelności urządzeń, korzysta się z klasyfikacji oznaczeń z wykorzystaniem skali IP. Skrót ten pochodzi od angielskiego określenia International Protection Rating, lub od Ingress Protection Rating i określa stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed czynnikami zewnętrznymi. Oznaczenie stopienia IP składa się z liter IP i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody.

Cecha ta ma bardzo duże znaczenie przy wyborze kamery, jeśli chcemy zamontować ją na otwartym terenie, to urządzenie musi posiadać odpowiedni poziom pyło- i wodoszczelności. Poniżej można zobaczyć co oznaczają poszczególne znaki w klasie IPXX.

Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony przed ciałami stałymi:

Poziom Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
2 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej
3 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed pyłem
6 ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona pyłoszczelna

Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed wnikaniem wody:

PoziomStopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed padającymi kroplami wody
2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)
9 Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050