Procedura zwrotu towarów

  1. Dokonując zwrotu towaru Klient dla przyśpieszenia procedury powinien przesłać na adres email: biuro@ipprojekt.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu towaru, w którym poda: dane nabywcy, numer zamówienia, dane identyfikacyjne faktury VAT, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę i ilość towarów, które są zwracane, numer konta bankowego, na który Klient chce aby został dokonany zwrot ceny zakupu zwróconego towaru. Prosimy także o podanie powodu zwrotu towaru.
  2. Klient wraz z przesłaniem zwracanego towaru do siedziby IPprojekt.pl s.c.  zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie zawierające dane powyżej wskazane, które uprzednio wysłał drogą emailową. Wzór oświadczenia mogą Państwo pobrać na dole strony.
  3. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu produktu.
  4.  Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym zgodnie z art. 27 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r, poz. 827). Dokonując zwrotu towaru Klient powinien zwrócić go wraz z oryginalnym opakowaniem producenta, a także instrukcjami oraz wszelką inną dokumentacją załączoną do produktu.
  5.  Klient zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego zakupu (poprzez wysłanie informacji email zgodnie z danymi jak w pkt. 1 jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.
  6.  Do czasu otrzymania odesłanego towaru IPprojekt.pl s.c. ma prawo wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za towar.
  7.  Zwrot ceny następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu z zastrzeżeniem warunku wskazanego w pkt. 5.
  8.  Towar oznaczony na stronach sklepu jako komplet lub zestaw, należy odesłać w całości. Nieskuteczne jest odstąpienie Klienta i odesłanie tylko poszczególnych elementów składających się na komplet lub zestaw.

Wzór oświadczenia do pobrania


Kategorie

  • polecam-payu-baner.png